Đam mỹ văn 1

Vì có bạn thắc mắc nên ta lưu ý mọi người ghé thăm, đây chỉ là bản dịch bằng Phần mềm Quick Translator (QT), chưa được edit lại. 

————————————————————————-

Ái Nhĩ Tựu Ngoạn Phôi Nhĩ (H văn)

1- 9      ANTNPS    10- 18    ANTNPS   19 – 26     ANTNPS    27 – hết

Đẳng nhất chích lang (thú x nhân)

1      ĐNCL       2       DNCL      3      DNCL           4            DNCL       HẾT

Thiên sứ bảo bảo (luyến đồng, song tính, sinh tử)

 1- 6         TSBB      7 -12      TSBB     13 – 16     TSBB       17 – 20        TSBB       21 – 25        TSBB            26 – 31          TSBB          32 – 36
TSBB        37 – 43       TSBB       44 – 50           TSBB         51 – 57        TSBB        58 – 64         TSBB          65 – 71         TSBB      thiên sứ bảo bảo 72 – hết

ma đầu

ma đầu 1 – 10 MĐ ma đầu 11 – 20  MĐ  ma đầu 21 – 30  MĐ   ma đầu 31 – 40    MĐ    Ma đầu 41 – 43    MĐ   ma đầu 1- 9  MĐ  ma đầu 10- 18  MĐ   ma đầu 19 – hết

KHAI THỦY HẠNH PHÚC

Khai thủy hạnh phúc 1- 9   KTHP  Khai Thủy Hạnh Phúc 10-19    KTHP Khai Thủy Hạnh Phúc 20-29 KTHPKhai Thủy Hạnh Phúc 30 – 39    KTHP Khai Thủy Hạnh Phúc 40-49 KTHPKhai thủy hạnh phúc 50 -59 KTHPkhai thủy hạnh phúc 60 – hết KTHP khai thủy hạnh phúc – phiên ngoại

HUYẾT ANH MỊ NHÃN MÊ THẦN

Huyết anh: thiên nhất: thiên vì ai xuân 1- 13   HA  Huyết anh: thiên nhất: trời vì ai xuân 13 – 28 HA  huyết anh 2: tâm vì ai động 1- 14  HA  huyết anh 2 tâm vì ai động 15 -30  HA  huyết anh 3 tình vì ai loạn 1 – 9  HA  huyết anh 3; tình vì ai loạn 10 – 19  HA  Huyết anh 3 tình vì ai loạn 20 – 29  HA   Huyết anh 3 tình vì ai loạn 30 – 39

THẾ VƯƠNG TỬ XUẤT GIÁ

Thế vương tử xuất giá 1    TVTXG   Thế vương tử xuất giá 2     TVTXG   Thế vương tử xuất giá 3   TVTXG

CƯỠNG ĐOẠT

Cưỡng đoạt 1 – 6   CĐ    Cường đoạt 7 – 12  CĐ  Cưỡng đoạt 13 -18   CĐ   CD 73 – 77   CĐ    CD hết

QUỶ THOẠI LIÊN THIÊN

quỷ thoại liên thiên 1     QTLT   quỷ thoại liên thiên 2    QTLT   quỷ thoại liên thiên 3    QTLT    quỷ thoại liên thiên 4   QTLT QTLT – 5   QTLT  QTLT 6    QTLT   QTLT 7    QTLT    QTLT 8   QTLT   qtlt 9    QTLT   qtlt 10  QTLT    qtlt 11   QTLT  qtlt 12

NHÂN NGƯ ĐÍCH BI THÔI ĐẠI DỰNG

Nhân ngư đích bi thôi đại dựng sinh hoạt 31-40

Nhân ngư đích bi thôi đại dựng sinh hoạt 41-50

Nhân ngư đích bi thôi đại dựng sinh hoạt 51-60.

Nhân ngư đích bi thôi đại dựng 61 – 70

CỔN, LY HÔN (H văn)

«Cổn, Ly hôn» 1- 7

«Cổn, Ly hôn» 8 – 19

«Cổn, Ly hôn» 20 – 29

Cổn, ly hôn 30 – 39

SCI mê án tập

sci 10 1-5       SCIMAT     sci 10 6-10   SCIMAT   sci10 11-15     SCIMAT     sci10 16-20     SCIMAT  sci10 21-25   SCIMAT   sci10 hết

sci 11 1-5     SCIMAT     sci11 6-10   SCIMAT   sci11 11-16   SCIMAT   sci11 17-22    SCIMAT  sci11 23-29  SCIMA T    sci11 hết

sci12 1-5   SCIMAT      sci12 6-10      SCIMAT    sci12 11-16           SCIMAT      sci12 17-22        SCIMAT    sci12 23-28      SCIMAT    sci12 hết

sci13 1-5       SCIMAT    sci13 6-10    SCIMAT    sci13 11-15     SCIMAT    sci13 16-20      SCIMAT    sci13 21-25    SCIMAT     sci13 26-30       SCIMAT       sci13 hết

Hoang Đường (H văn, phụ tử, niên thượng, song tính, sinh tử)

hoang đường 1-5  phụ tử, niên hạ    hoang đường 6-10     phụ tử, niên hạ     hoang đường 11-15    phụ tử, niên hạ   hoang đường 16-20      phụ tử, niên hạ      hoang đường 21-25        phụ tử, niên hạ      hoang đường 26-30       phụ tử, niên hạ    hoang đường kết thúc + pn1-4   phụ tử, niên hạ     hoang đường pn5-hết

Thê Vi Thượng 

thê vi thượng 1    TVT  thê vi thượng 2    TVT  thê vi thượng 3    TVT    thê vi thượng 4   TVT  thê vi thượng 5

    TVT  thê vi thượng 6    TVT     thê vi thượng 7  TVT    thê vi thượng 8   TVT  thê vi thượng 9    TVT  thê vi thượng 10    TVT    thê vi thượng 11    TVT  thê vi thượng 12    TVT  thê vi thượng 13    TVT    thê vi thượng 14

TVT  thê vi thượng 15     TVT    thê vi thượng 16    TVT    thê vi thượng 17    TVT    thê vi thượng 18     TVT    thê vi thượng 19     TVT  thê vi thượng 20    TVT  thê vi thượng 21

TVT  thê vi thượng 22    TVT  thê vi thượng 23

Hồ sơ chuyện lạ

nhai xế: liếc mắt

hồ sơ chuyện lạ 1-          HSCL          hồ sơ chuyện lạ 2              HSCL              hscl 3          HSCL        hscl4                HSCL          hscl5

HSCL          hscl6              HSCL        hscl7                HSCL              hscl 008          HSCL            hscl 009            HSCL            hscl 10        HSCL            hscl 11            HSCL          hscl 12              HSCL            hscl 13            HSCL           hscl 14            HSCL           hscl 15    HSCL       hscl 16              HSCL            hscl 17            HSCL        hscl 18              HSCL          hscl 19              HSCL          hscl pn1              HSCL      hscl pn2

        

Thiên Sư Chấp Vị

thiên sư chấp vị pII- Q4- C1,2 ……….TSCN2-4-C3,4 ………  TSCN2-4-C5,6…………TSCN2-4-C7,8 ……….. TSCN2-4-C9,10…….. TSCV2-Q5-C1,2……… TSCV2-Q5-C3,4 ………….. TSCV2-Q5-C5,6 …………TSCV2-Q5-C7,8  ……..  TSCV2-Q5-C9,10 ………   TSCV2-Q5-C11,12 ……..   TSCV2-Q5-C13,14…………  TSCV2-Q5-C15,  ……….  TSCV2-Q5-pn1  ……..  TSCV2-Q5-pn2  ……….    TSCV2-q6-c1,2   ………..  TSCV2-q6-c3,4 ……….  TSCV2-q6-c5,6  …………   TSCV2-q6-c7,8  ………..   TSCV2-q6-c9,10   …………  TSCV2-Q6-C11,12   ………..  TSCV2-Q6-C13,14  ……….. TSCV2-Q6-C15,16    ……….  TSCV2-Q6-C17,18……….. TSCV2-Q6-C19,20 ……….. TSCV2-Q7-C1,2 ………. TSCV2-Q7-C3,4   ………… TSCV2-Q7-C5,6 …………. TSCV2-Q7-C7,8 ………. TSCV2-Q7-C9,10  ……… TSCV2-Q7-C11,12  ……….  TSCV2-Q7-C13,14………..TSCV2-Q7-C15,16……….TSCV2-Q7-C17,18…………TSCV2-Q7-C19,20……….TSCV2-Q8-C1,2……TSCV2-Q8-C3,4………….TSCV2-Q8-C5,6………..TSCV2-Q8-C7,8……………TSCV2-Q8-C9,10…………..TSCV2-Q8-C11,12…………..TSCV2-Q8-C13,14…………..TSCV2-Q8-C15,16……………TSCV2-Q8-C17,18…………..TSCV2-Q8-C19,20……………

Advertisements

24 thoughts on “Đam mỹ văn 1”

 1. tất cả truyện ở đây đều dc edit hết hả nàng <3, ta thấy trang chủ nàng còn nhiều bài nữa sao nàng ko add vào đây lun :3

 2. nàng ơi cho ta xin bản qt của “cổn, ly hôn” đi.
  mail của ta là tieuhactieubach@yahoo.com.vn
  cám ơn nàng trước nha

 3. chủ nhà ơi cho taz xin 1 bản của Tàng ái và Cổn, ly hôn nhé ^^~ mail taz : mynmyn93@gmail.com
  c.ơn nàng nhiều ❤

 4. Nàng ơi cho ta xin bản raw của “Ái Nhĩ Tựu Ngoạn Phôi Nhĩ” được không?
  mail của ta là daotuphuto@gmail.com.
  Cám ơn nàng trước nha ≧◡≦

 5. Chủ nhà ơi cho t hỏi mấy bộ trong này có bộ nào NP k

 6. Tốt quá *ôm tim* ta cứ sợ vớ phải NP 😀 cảm ơn nàng đã chia sẻ nhé :*

 7. uầy…. qt hết đó hả??????
  vậy … đây là dự án của người đẹp sao? ta có đc xin bộ nào về hông *mặt cún*

 8. Thân ái~
  Nàng có thể cho ta xin raw của mấy bộ Đẳng nhất chích lang, thế vương tử xuất giá và quỷ thoại liên thiên được hôn~
  Thank nàng!
  Xí quên, mail ta là: tukhanhphu@gmail.com

 9. Nàng ơi, có bộ “ác ma cũng đi làm” không? Nàng đăng lên trang này đi. <3, ta yêu nhất bộ đấy, thank nàng

 10. CAM ON CHU NHA NHIEU, 1 POST CO VAI CHUONG A, T^T DT TUI DOC WATTPAD SIEU TON TIEN, CON MAY NHA KHAC POST QUA NHIEU KHONG DU BO NHO, NHA LAI U CO MAY..

 11. Nag cho ta hoj bo con ly hon chua hoan a?ta thuc thjh bo do.con co bo dau tjen ta rat thjh a,neu co the rat muon om nhug ma…ach ta k co kha nag dj.hao cho mog nag nao edjt nha

 12. b cho ta xin bộ “bắt đầu hạnh phúc” để đọc được kô. mail nguyenvothuytien95@gmail.com thank b nhiều ˆ3ˆ

 13. ban oi bo huyet anh mi nhan me than ban co qt day du ko? ban up het dc ko?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s